Hialmters och Olvers saga handlande om trenne Konungar i Mannahem eller Swerige, Inge, Hialmter, och Inge, samt Olver Jarl, och om theras vthresor til Grekeland och Arabien

Year: 1720
Translator: Peringskiöld, Johan Fredrich
Language: Swedish
Information: i

Texti á íslensku og sænsku.