Sogubrot af Nockorum Fornkongum i Dana oc Svia velldi, Eller Sagobrott, Handlande om Nogra forna Konungar i Swerige och Danmark, Samt om Bråwalla Slaget, Emellan Kong Haralld Hillditan och Sigurd Ring

Year: 1719
Translator: Peringskiöld, Johan Fredrich
Language: Swedish