Norges Konge-Sagaer fra de ældste Tider indtil anden Halvdeel af det 13de Aarhundrede efter Christi Fødsel 1177

Ár: 1859
Þýðandi: Munch, Peter Andreas
Tungumál: Á norsku
Upplýsingar: i

Endurprentuð 1881.