Kort Nordisk Gudelære og oversættelse af vedkommende dele af Eddaerne

Year: 1867
Translator: Jessen, Edwin
Language: Danish